Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser du besöker. Den 25 maj 2011 trädde direktiv 2009/136/EG (”direktivet Cookies”), som ändrar direktiv 2002/58/EG, i kraft inom Europeiska unionen (EU).

Bland annat anger detta direktiv att ”lagring av information eller att få tillgång till information som redan är lagrad i terminalutrustningen av en prenumrant eller användare endast är tillåten på villkor att prenumeranten eller användaren i fråga har gett sitt samtycke och har försetts med tydlig och omfattande information”.

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de cookies som används på ViewStockholm.com:s webbplats. Du kan hantera dessa cookies via din webbläsares inställningar.

Vår webbplats utvecklas när vi fortsätter att vidta åtgärder för att genomföra de relevanta åtgärder som anges i direktivet om cookies. Följaktligen kommer den här webbsidan och informationen ses över och uppdateras med jämna mellanrum.

Cookies som används på denna webbplats

Nedan hittar du en lista cookies som skapas och läses när du surfar vår hemsida. Vi har grupperat dessa cookies, som bygger på International Chamber of Commerce (ICC):s cookie-guide, i fyra kategorier för närvarande:

  1. Strängt nödvändiga cookies
  2. Prestandacookies
  3. Funktionscookies
  4. Annonseringscookies

Läs hela International Chamber of Commerces cookie-guide här (engelska).